FOREDRAGSAFTEN

Onsdag den 7. november kl. 19.00 holdt John Juhler Hansen foredrag om TOBAKKEN I HORSENS og Stensballe i Nørrevangs café.

Se indbydelsen 

GENERAL-FORSAMLING

Onsdag den 14. mqrts 2018 kl. 19.00 afholdtes den årlige generalforsamling i café'en på Nørrevang. 
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Efter generalforsamlingen fortalte tre medlemmer af lokalarkivet  om de bøger, de i årets løb har udgivet.

Se indkaldelsen til generalforsamling her.


Og se referatet nedenfor

Referat af generalforsamling 2018
UDSTILLINGS-MONTRE
På nederste etage på NØRREVANG har arkivet sit depotrum. Uden for rummet er der opstillet en montre, hvor der vil være skiftende udstillinger af arkivmateriale. 

For tiden er det arkivalier vedrørende Stensballerevyen samt nogle efffekter fra Østergaards Frøhandel.

På opslagstavlen er der en QR-kode, der giver direkte adgang til hjemmesiden.
UDSTILLINGSMONTRE
STENSBALLE  

Stensballe er beliggende 6 km øst for Horsens, og den gamle landsby er efterhånden blevet et stort boligkvarter - smukt beliggende ved Horsens Fjord.

Stensballerne er ikke alene blevet roste for deres Gulerødder og Suppegrønt, men har alle dage forhen haft det Lov paa sig, at de var rare og skikkelige folk at have til naboer, for ikke blot har de sendt deres prægtige Rødder og Knolde i Tusindvis af Læs til Horsens, men det var ogsaa altid saaledes i Fortiden, at ingen Horsensborger behøvede at lide af Tørst, saalænge han var paa Stensballe jord...."

(M.P.Clemmensen, Østjydsk Hjemstavn 1940)

 

Stensballe 1956

Stensballe 1956I Stensballe Lokalhistoriske Arkiv trækker vi linierne tilbage til den tid, hvor Bygadens grus knasede under Persillekræmmernes hestevogne, hvor bønderne gik på hoveriarbejde i Hovmarken og hvor Postvognen fra Horsens dagligt gjorde ophold på herregården Stensballegaard.

Eller til den tid hvor området "Stensballe Have" på Bygaden hed Østergaards Frøavl og var en stor arbejdsplads i Stensballe.


Det - og meget mere - kan du læse om på disse sider.

God fornøjelse !
 

 

ÅBNINGSTIDER

Se nærmere om arkivets åbningstider her

BLIV MEDLEM

læs mere her

ARKIBAS

Vi har nu fået etableret en registreringsgruppe til at registrere vore arkivalier – dokumenter og billeder - i det IT- baserede registrerings-system ARKIBAS.

  ”Arkibas’erne”, som vi kalder dem - se her hvem det er - , har været på kursus hos arkivleder Karina Christensen fra Lokalarkivet i Gedved, og efter nogle startvanskeligheder, er de nu i fuld gang med det store registreringsarbejde.

Registreringsarbejdet har også givet anledning til oprydning og omorganisering af selve arkivet
SE, HVAD DER FORELØBIG ER REGISTRERET PÅ DEN LANDSOMFATTENDE ARKIV- HJEMMESIDE

ARKIV.DK
Lav din egen hjemmeside med mono.net