SYDBANKFONDEN

Umiddelbart før jul 2016 fik Lokalarkivet tildelt kr. 5.000 til indkøb af en ny PC. - En dejlig julegave.

PC'en er købt, og det er hensigten, at den bl.a. skal bruges dels til udarbejdelse af skriftligt materiale i arkivets udadvendte virksomhed dels til opbevaring af billedmateriale og andre arkivalier.

Endvidere skal den anvendes til fremvisning af billeder, f.eks. i forbindelse med arkivets velbesøgte foredragsaftener.

Vi sender en stor tak til SYDBANKFONDEN

GENERAL-FORSAMLING 2017

Generalforsamling afholdes onsdag den 1. marts.
Se nærmere her
GENERAL-FORSAMLING 2016

Onsdag den 9. marts 2016 afholdtes ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen var som sædvanlig velbesøgt og forløb igen i år uden problemer.  Formanden fortalte i sin beretning om det forgangne år bl.a. om nogle henvendelser, arkivet har fået: Pål Winther fra Norge søgte oplysninge om gartnerfamilien Winther, hvis mindesten ses i Vær Kirkes våbenhus. To kusiner søgte oplysninger om en villa ved Stensballesund, hvor de tilbragte deres barndoms sommerferier. I begge tilfælde har vi kunnet hjælpe med oplysninger.

De ordinære valg var hurtigt overstået, idet der var genvalg til alle. Bestyrelsens sammensætning for 2016 - 2017 kan ses under "Lokalarkivet" på hjemmesiden.

Det fuldstændige referat af generalforsamlingen kan ses nedenfor.

Efter generalforsamlingen holdt teglværkshistorikerne Verner Bjerge og Jacob Hanquist Petersen et foredrag om teglværkernes udvikling i Danmark. Heri omtalte de fire lokale teglværker med særlig vægt på Hessellund Teglværk. Teglværksejerens bolig står der endnu med adressen Hessellund 1.

 

Referatet af generalforsamlingen i 2016 kan læses nedenfor (klik)

REFERAT AF GENERALFORSAMLING
STENSBALLE  

Stensballe er beliggende 6 km øst for Horsens, og den gamle landsby er efterhånden blevet et stort boligkvarter - smukt beliggende ved Horsens Fjord.

Stensballerne er ikke alene blevet roste for deres Gulerødder og Suppegrønt, men har alle dage forhen haft det Lov paa sig, at de var rare og skikkelige folk at have til naboer, for ikke blot har de sendt deres prægtige Rødder og Knolde i Tusindvis af Læs til Horsens, men det var ogsaa altid saaledes i Fortiden, at ingen Horsensborger behøvede at lide af Tørst, saalænge han var paa Stensballe jord...."

(M.P.Clemmensen, Østjydsk Hjemstavn 1940)

 

Stensballe 1956

Stensballe 1956I Stensballe Lokalhistoriske Arkiv trækker vi linierne tilbage til den tid, hvor Bygadens grus knasede under Persillekræmmernes hestevogne, hvor bønderne gik på hoveriarbejde i Hovmarken og hvor Postvognen fra Horsens dagligt gjorde ophold på herregården Stensballegaard.

Eller til den tid hvor området "Stensballe Have" på Bygaden hed Østergaards Frøavl og var en stor arbejdsplads i Stensballe.


Det - og meget mere - kan du læse om på disse sider.

God fornøjelse !
 

 

ÅBNINGSTIDER

Se nærmere om arkivets åbningstider her

BLIV MEDLEM

læs mere her

ARKIBAS

Vi har nu fået etableret en registreringsgruppe til at registrere vore arkivalier – dokumenter og billeder - i det IT- baserede registrerings-system ARKIBAS.

  ”Arkibas’erne”, som vi kalder dem - se her hvem det er - , har været på kursus hos arkivleder Karina Christensen fra Lokalarkivet i Gedved, og efter nogle startvanskeligheder, er de nu i fuld gang med det store registreringsarbejde.

Registreringsarbejdet har også givet anledning til oprydning og omorganisering af selve arkivet
SE, HVAD DER FORELØBIG ER REGISTRERET PÅ DEN LANDSOMFATTENDE ARKIV- HJEMMESIDE

ARKIV.DK
Lav din egen hjemmeside med mono.net