Det er efterhånden blevet en tradition, at der en gang om året – i november måned – afholdes en foredragsaften med efterfølgende hyggeligt samvær omkring kaffebordene.


Foredragene har været ledsaget af billeder, og udover at foredrags-holderne rent fagligt har været meget kompetente, har de også været både inspirerende og underholdende.

 

2006.
Forfatteren, cand. mag. Eigil Holm:

”Stensballe-egnens natur og historie”
 

2007.
Museumsinspektør, dr. phil. Annette Hoff:

” Gehrt de Lichtenberg”
 

2008.
cand. mag Steen Ivan Hansen:

”Dagligliv på herregårdene før og nu”

 

2009

Museumsinspektør, cand. mag. Brian Wiborg

"Landsbyen og industrien - Stensballe i industriens vold"

2010
Dr. phil. Annette Hoff
"Karen Rosenkrantz de Lichtenbergs dagbøger og regnskaber"

2011
Journalist og forfatter
Helle Juhl
"Tilbage til selvbindernes og gruekedlernes tid"

2012
cand. mag. Steen Ivan Hansen
"Griffenfeld og Enevælden"

2013
arkæolog, museumsinspektør Anders Horsbøl Nielsen
"Fra oldtid til middelalder i Stensballe området"

2014
Seniorforsker, dr. phil. Annette Hoff
"Boller Slot i 650 år"

2015
Jernbanehistoriker Vigand Rasmussen
"ODDERBANEN"

2016
Seniorforsker, dr. phil. Annette Hoff
"Den Danske Kaffehistorie"

2017
Redaktør Lars Gregers Hansen
"Mine drengeår ved Sundet"

2018
Registrator John Juhler Hansen
"Røgsignaler - Krøniken om tobakken i Horsens"

2019
cand. mag. Steen Ivan Hansen
"Grevskaber, Baronier og Stamhuse -
 Lensafløsningen 1919"

Foredragsaftenerne har været populære hos medlemmerne og har samlet mange tilhørere hver gang.

 
                                                   

 

     Grevskaber, baronier og stamhuse – om deres oprettelse og afløsning

 

                                                           

                                                                         

 

 Foredrag ved Cand. mag. og historiker Steen Ivan Hansen

 

Onsdag den 13. november 2019 kl. 19.00.

i Nørrevangs café

 

 

 

Cand. mag. og historiker Steen Ivan Hansen vil fortælle os om grevskaber, baronier og stamhuse.

 

I år er det 100 år siden lensafløsningsloven ophævede de gamle grevskaber, baronier og stamhuse, der overgik til almindelig fri ejendom. Loven gjorde dels op med de gamle store jordbesiddere, og skaffede dels jord til udstykning til husmandsbrug.

 

Vi skal i et billedforedrag høre om oprettelsen af de mange len og stamhuse og deres endeligt. Steen Ivan Hansen vil bruge nogle af Danmarks store godser som eksempler, og vil også komme ind på historien om stamhuset Stensballegaard.

 

Vi har i Lokalarkivet et par gange tidligere haft fornøjelse at høre Steen Ivan Hansen fortælle herregårdshistorie, og aftenens foredrag bliver mindst ligeså spændende og underholdende som de tidligere.

 

Af hensyn til bestilling af kaffe og kage (kr. 30,-) er tilmelding absolut nødvendig (”først til mølle”) enten til Jørgen Hansen, tlf. 75628468, jytjorn@stofanet.dk,

eller til Jens Pii Johannessen, tlf. 28194251, jenspii@stofanet.dk – senest fredag d. 8. november 2019.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Lav din egen hjemmeside med mono.net